Vad innebär ränta på ränta effekten?

När du sparar pengar kan du få ränta på sparkapitalet. Det här innebär att du tjänar pengar, genom ränta och nästkommande år på både dina nya insättningar och föregående års ränta. Ränta på ränta effekten innebär därför att värdet på investeringarna kommer öka varje år, utan att du behöver göra något aktivt i ditt sparande.

Snöbollseffekten förklarar fenomenet ränta på ränta

Ränta på ränta går att likna vid en växande snöboll som rullar nerför backen. När kapitalet är litet märks inte förändringen så mycket, men med tiden ökar det mycket fort, eftersom snöbollen växer sig större fortare på grund av sin egen ökande storlek. På samma sätt växer dina investeringar med tiden, utan att du behöver göra några aktiva val, annat än att spara pengarna.

Albert Einstein sägs ha kallat ränta på ränta för både ”den största matematiska upptäckten någonsin” och ”världens åttonde underverk”. Den som förstår hur ränta på ränta effekten fungerar kommer alltid vinna på det. Det är enkelt att använda sig av metoden som en strategisk metod i sparandet och vi kommer också gå igenom hur du gör en kalkyl för det.

Hur du räknar ut ränta på ränta effekten

Det finns en enkel matematisk formel du kan använda för att räkna ut ränta på ränta effekten. Formeln är: sparbeloppet (1+ årsränta i procent)^antal år = det nya beloppet. Om du exempelvis sätter in 10 000 kronor i ett sparande med 10 % årlig ränta, har du fått ihop 174 494 kronor efter 30 år.

ränta på ränta effekten
Tjänacash.seränta på ränta effekten – säkra din framtid!

Ränta på ränta effekten och en långsiktig strategi

Först och främst är det väldigt enkelt att använda sig av ränta på ränta effekten. Som förälder kan du då följa sparandet och se utvecklingen som en passiv inkomst över tid. Du kan också förvänta dig att sparandet ger en relativt stor summa när barnen vuxit upp. Det innebär att du behöver månadsspara långsiktigt och ha tålamod för att pengarna ska kunna växa.

Ränta på ränta effekten som en mer kortsiktig strategi

Beroende på var i livet du befinner dig har du olika förutsättningar att kunna spara. När du är äldre har du förmodligen redan sparat pengar och har ett större kapital än en yngre person. Däremot har du inte lika mycket tid att vänta på att ditt sparande ska växa. Därför kan du behöva justera startbeloppet, spara mer varje månad och försöka öka avkastningen genom ränta.

Ränta på ränta effekten för olika sparformer

För att du ska kunna dra nytta av ränta på ränta effekten behöver du ha dina pengar på ett konto som ger ränta. Det finns olika sparformer som ger ränta på ränta effekten. En av sparformerna är ett sparkonto i en bank. De andra sparformerna är fonder och aktier som du kan investera dina pengar i. Där är ränta på ränta egentligen avkastning på avkastning.

Ränta på ränta effekten och sparkonto

Det vanligaste sättet att tjäna på ränta på ränta är att spara dina pengar på ett bankkonto. Räntan på vanliga bankkonton är ganska låg och brukar vara cirka en procent. Samtidigt kan du få mer förmånliga räntevillkor när du binder upp dig en längre tidsperiod. Därför är en långsiktig strategi ett bra sätt att få högre ränta. Jämför olika banker för att få bästa räntevillkor.

Fonder och ränta på ränta effekten

När du funderar på att få ut så mycket som möjligt genom en fond går det att likna vid ett smörgåsbord. Fonden är bordet och värdepapper utgör bufférätterna. Det här innebär att du är delägare i fonden, samtidigt som en förvaltare handlar med värdepapper. En fondförvaltare har som uppgift att sprida riskerna med dina investeringar.

Ränta på ränta effekten och ett aktiesparande

När du köper aktier får du istället ett delägarskap i ett företag. Till skillnad från ett sparande i fonder har du ingen förvaltare och du behöver ha grundläggande kunskaper kring aktier. Dessutom väljer du själv aktier för att aktivt kunna placera kapital. Det innebär också högre risk. Det här kan därför passa dig som är äldre med en kortsiktig strategi och kan ta större risker.

Ränta på ränta effekten – Fonder eller aktier?

Det handlar om två helt olika sätt att placera pengar. Fonder ger dig en större riskspridning och bredare sparande med god avkastning. Du kan känna dig trygg eftersom en professionell fondförvaltare tar pålästa och genomtänkta beslut. Om du istället väljer aktier behöver du lägga ner tid på att läsa på och ständigt hänga med i utvecklingen. Du kan så klart välja dina favoritaktier och risknivå.

  • Mer frihet eftersom du själv bestämmer var dina pengar ska placeras.
  • Du får kunskap kring aktier, företag och det som påverkar avkastningen.
  • Möjlighet till större avkastning än i fonder.

Traditionell förvaltning och ränta på ränta effekten

Om du vill ha ett enkelt och tryggt sparande kan du få en jämnare tillväxt med hjälp av traditionell förvaltning. Det passar också när du är ute efter ett långsiktigt sparande under minst tio år. Förvaltaren hanterar ditt kapital genom att placera dina pengar i olika värdepapper. Därefter fördelar de resultatet genom återbäring, vilket ger lite mer ränta på ränta effekt.

Fondförsäkring och traditionell försäkring

När du sparar kan du välja mellan en traditionell försäkring och en fondförsäkring. Med en traditionell försäkring kan du inte bestämma hur pengarna placeras. Det är istället försäkringsbolaget som gör det. Om du däremot sparar genom en fondförsäkring får du större frihet och kan själv bestämma hur ditt kapital ska placeras. De stora skillnaderna är främst:

  • Traditionell försäkring innebär att du slipper oroa dig över en eventuell stor negativ utveckling.
  • Fondförsäkring medför att du istället får en större öknings- eller minskningspotential.

Pensionssparande och ränta på ränta effekten

Ett annat sätt att utnyttja ränta på ränta effekten är via ett pensionssparande. Du kan spara ett mindre belopp månadsvis. Med tiden kommer ränta på ränta effekten göra att dina pengar växer. Det nya pensionssystemet innebär ibland att garantipensionen inte ger den levnadsstandard du kanske förväntar dig att få som pensionär. Det är en bra motivation att börja använda dig av ränta på ränta effekten.

Först och främst kan du passivt se hur dina pengar växer genom att välja den så kallade soffliggarfonden. Bestämmer du dig istället för att fondspara aktivt, är det första steget att sätta upp ett tydligt mål. Därefter behöver du planera ditt sparande, och bestämma hur du ska sprida riskerna och hur länge du tänker spara. Slutligen behöver du välja ut dina favoritfonder.

Hur du kan maximera ränta på ränta med ditt pensionssparande

När du har bestämt dig för att aktivt förvalta ditt eget pensionssparande behöver du maximera ränta på ränta effekten. Först och främst måste du tänka på att historisk avkastning inte är någon garanti för en framtida avkastning. Därför kan en lägre avgift vara en relevant faktor att utgå ifrån. Ofta är en bra fondplacering de fonder som har lägst avgift.

För det andra finns det olika typer av fonder att välja mellan. Aktiefonder består i stort sett av aktier, med olika risknivåer och investeringsinriktningar. Det finns breda aktiefonder som investerar i olika branscher samt nischade aktiefonder inom ett fåtal branscher. Väljer du en blandfond kommer den innehålla både aktier och räntebärande värdepapper. Ett annat alternativ är en lång räntefond med obligationer där avkastningen är fast.

Köpa hus och ränta på ränta effekten

Förutom sparande i bank, fonder och aktier finns det ytterligare alternativ för att dra nytta av ränta på ränta effekten. Du kan göra det genom att köpa en egen bostad. Det är däremot inte ett sparande, utan en form av investering eftersom dagens prisutveckling kan ge en god avkastning i framtiden, jämfört med spekulation på börsen.

När du amorterar bidrar det dessutom till lägre räntekostnader vilket kan betraktas som en omvänd ränta på ränta effekt. Amortering går då att betrakta som en form av sparande, eftersom det sänker dina ränteutgifter. Det gör amorteringar till en typ av smidigt sätt att spara riskfritt, eftersom du undviker börsens potentiella nedgång. Det är också en fördel att amortera när räntenivån är låg.

Checklista för ränta på ränta effekten

Ränta på ränta effekten innebär att du får ränta på både nya och gamla insättningar. Först och främst behöver du ha ett långsiktigt månadssparande och vara tålmodig för att se pengarna växa. Ett annat sätt är att höja startbeloppet, spara mer varje månad och försöka öka avkastningen genom högt risktagande. Oavsett startkapital eller avkastningsmål kan du välja mellan sparkonto i en bank, fonder eller aktier.

Frågor och svar

Ska jag investera i fonder eller aktier?

Fonder ger dig större riskspridning, ett bredare sparande och tillgång till en professionell fondförvaltare. Väljer du istället aktier måste du läsa på och välja aktier.

Hur räknar jag ut ränta på ränta effekten?

Du använder dig av formeln ”Sparbelopp (1+ årsränta i procent)^antal år =nya värdet”, men flera hemsidor kan hjälpa dig räkna ut ränta på ränta.

När kan jag börja pensionsspara?

Börja gärna så fort du kommit ut i yrkeslivet. På det viset får du ränta på ränta så tidigt som möjligt.

Behöver jag ha ett stort startkapital för att komma igång med sparandet?

Nej, det går att börja spara med mindre summor och sedan spara mer när dina förutsättningar ändras.

Betygsätt din upplevelse
0 / 5 4.50