Tjäna extra pengar vid sidan av jobbet

Vill du skapa en bra och stabil privatekonomi är det inte tillräckligt med en månadslön, du måste även tjäna extra pengar vid sidan av jobbet. För de flesta oss räcker månadslönen i princip endast till livets nödtorft, vill du ha ut mer än så av livet är det närmast ett måste med extrainkomster vid sidan om den ordinarie lönen. Det är extrainkomsterna som kommer att göra det möjligt för dig att köpa det där fritidshuset eller den där båten som du går och drömmer om. Eller varför inte åka på drömsemestern till Asien tillsammans med familjen eller de närmaste vännerna. 

Tjäna extra pengar vid sidan av jobbet
Tjäna extra pengar vid sidan av jobbet 2022

Idag finns det stora möjligheter att tjäna extra pengar vid sidan av jobbet

Vill du tjäna extra pengar vid sidan om ditt ordinarie jobb lever du i mycket goda tider. Aldrig tidigare har det varit så enkelt att tjäna pengar online, och det har heller aldrig tidigare funnits så många olika möjligheter att tjäna en extra slant. Även om det fortfarande är möjligt att arbeta extra på traditionellt sätt, till exempel genom att arbeta på till exempel kvällar och helger, har internet medfört närmast obegränsade möjligheter att tjäna pengar. 

Aktiva och passiva inkomster

När man diskuterar olika metoder för att tjäna extra pengar brukar man dela in dessa i två huvudkategorier – aktiva och passiva inkomster. Aktiva inkomster är pengar som du tjänar i form av ersättning för ett arbete som du utför. Ditt dagliga arbete är ett exempel på en aktiv inkomst. Klipper du grannens gräsmatta och får betalt är även det en aktiv inkomst. 

Passiva inkomster är inkomster som du får utan att du själv behöver utföra ett visst arbete eller en viss åtgärd. Klassiska exempel på passiva inkomster är hyra från uthyrning av en lokal eller avkastning på aktier och andra värdepapper.  I dessa situationer får du ersättning utan att du personligen behöver utföra någon fysisk motprestation. Istället har du använt dina pengar för att köpa egendom som någon annan använder sig av och därför betalar dig ersättning för, alternativt att egendomen stiger i värde utan att du aktivt vidtar någon åtgärd. 

Exempel på aktiva inkomster för dig som vill tjäna extra 

Det klassiska sättet för dig att tjäna extra pengar vid sidan av jobbet är att skaffa ett extrajobb på till exempel kvällar och helger. Hur mycket du kommer att tjäna beror på hur mycket extra som du arbetar och vilken timlön som du har. 

Ett annat alternativ är att du använder dig av internet och hittar extrajobb eller frilansuppdrag som kan utföras online. Det är särskilt intressant för dig som har en kreativ ådra och även behärskar tekniken i form av olika editeringsprogram. Behärskar du Photoshop och Illustrator kan du, via till exempel Honeygain och Fiverr, åta dig frilansuppdrag och skapa olika grafiska element som logotyper men även kompletta webbplatser. Är du duktig på att göra videor kan du antingen skapa videor på uppdrag av andra alternativt publicera dina egna videor på YouTube, Instagram eller TikTok och på så sätt få in en extra slant. Och vem vet var det slutar – även Pewdiepie började en gång i tiden i liten skala på Youtube.  

Fördelen med att arbeta extra är att det relativt omgående ger ett extra tillskott i plånboken. Oftast får du din första lön eller ditt första arvode redan efter en månads arbete eller efter det första uppdraget. Nackdelen med ett extrajobb är att du inte kommer att ha tid över till mycket annat. Har du redan ett heltidsarbete och dessutom ska arbeta extra kommer du inte att ha mycket tid över till vänner, familj eller fritidsaktiviteter. Men det kan det kanske vara värt, i vart fall under en kortare tidsperiod. 

Exempel på passiva inkomster för dig som vill tjäna extra 

Passiva inkomster är det smarta sättet att tjäna extra pengar. Du använder de pengar som du redan har för att tjäna ännu mer pengar – du tjänar helt enkelt på pengar. Många av de som på egen hand har skapat en bra privatekonomi har till stor del använt sig av passiva inkomster. Möjligheterna är stora och det är egentligen endast fantasin som sätter stopp för hur du kan skapa extraintäkter.  

I syfte att underlätta för dig följer här ett antal klassiska exempel på passiva inkomster: 

  • Aktier och andra värdepapper.
  • Uthyrning av lokal eller lägenhet.  
  • Uthyrning av andra typer av egendom. 
  • Affilitateinkomster.  

Vi kommer i det följande att översiktligt gå igenom vart och ett av dessa alternativ för passiva inkomster. 

Aktier och andra värdepapper

Att investera i aktier och andra värdepapper är grunden för de flesta som vill tjäna pengar genom passiva inkomster. Aktier är en enkel form av investering som historiskt har gett en bra avkastning i ett längre perspektiv. De flesta aktier genererar löpande intäkter i form av den årliga utdelningen, i vart fall så länge som du investerar i aktier där bolagsstämman årligen beslutar om aktieutdelning. Den stora värdetillväxten vid investeringar i aktier, och även i viss mån andra värdepapper, består emellertid oftast i att aktien stiger i värde och att du efter en tid kan sälja den för ett betydlig högre pris än vad du köpte den för. 

Uthyrning av lokal eller bostad

Har du tillgång till lite större besparingar, eller är beredd att låna pengar, kan köp av en lokal eller en bostad för uthyrning vara ett mycket bra sätt för att tjäna extra pengar. Det är dessutom något som relativt omgående ger en bra och löpande avkastning. Enkelt förklarat använder du dina sparade, eller lånade, pengar för att köpa en lokal eller en bostad. Därefter hyr du ut lokalen eller bostaden och får en månatlig ersättning från hyresgästen i form av hyra. 

Uthyrning av andra objekt

Du kan även hyra ut andra objekt än lokaler och bostäder om du vill ha extra inkomster. I princip kan du hyra ut vad som helst så länge som det finns någon som är beredd att betala dig den hyra som du vill ha. Till exempel kan du välja att köpa en bil för att sedan hyra ut den till någon annan. Andra exempel på egendom som du kan hyra ut är båtar, musikinstrument, vitvaror samt sport- och fritidsutrustning. 

Affiliateinkomster

Känner du dig hemma på internet och även kan skapa enklare webbplatser likt icyber.se är affiliateinkomster något som du bör titta närmare på. Enkelt förklarat skapar du en eller flera webbplatser där innehållet är fokuserat på en viss typ av produkter som säljs via internet. Som exempel på sådana produkter kan nämnas webbhotell, internetlån, datorer men även smink och kläder. På din webbplats publicerar du artiklar som innehåller länkar till webbshoppar där besökarna kan köpa den aktuella produkten. När någon som har besökt din sida sedan köper en produkt i webbshoppen får du en provision som beräknas på kundens köp. 

Ha kontroll på reglerna för dina extrainkomster

Som framgår har du stora möjligheter att tjäna extra pengar vid sidan om ditt ordinarie arbete. Problemet är snarast att du måste bestämma dig för endast ett eller ett par av alternativen. Men när du väl har gjort ditt val är det bara att köra igång. Tänk dock på att du har kontroll på vilka regler som gäller för den typen av extrainkomster som du väljer, särskilt vad avser hur inkomsterna ska redovisas och beskattas. Det är mycket möjligt att du måste starta en enskild firma eller bilda ett bolag för att du ska kunna hantera dina extrainkomster på rätt sätt, detta gäller särskilt den dag som du börjar att tjäna större belopp. 

Betygsätt din upplevelse
0 / 5 5.00