Tjäna pengar på aktier

Tjäna pengar på aktier är historiskt en framgångsrik metod om du ska arbeta mer aktivt med att investera dina bespararingar. Att investera i aktier har under de flesta tidsperioder genererat en bra avkastning, framförallt vid en jämförelse med andra investeringsalternativ som till exempel vanligt banksparande, obligationer och liknande. 

Idag är det dessutom enkelt att handla med aktier och därmed även att tjäna pengar på aktier. Tidigare var det relativt komplicerat för den som ville handla med aktier, bland annat var avgifterna höga samtidigt som det ofta var komplicerat att göra den årliga deklarationen, det gällde särskilt om man hade gjort många aktieaffärer. Numera är situationen helt annorlunda – avgifterna är lägre än någonsin, det är möjligt att snabbt och enkelt sälja och köpa aktier via mobiltelefonen och genom att använda sig av ISK-konto eller kapitalförsäkringar är problemen med deklarationen ett minne blott. 

Det finns egentligen inte några skäl för att välja bort aktier som investeringsform. Har du besparingar på banken som du vill ska generera en bättre avkastning bör du definitivt överväga att köpa aktier. Det är en investeringsform som både är intressant och som ger dig goda möjligheter att tjäna extra pengar, och i vart fall betydligt mer än vad ett traditionellt bankkonto kan erbjuda. 

Tjäna pengar på aktier
Tjäna pengar på aktier med Tjänacash.se

Vad är en aktie? 

För att du ska ha möjlighet att tjäna pengar på aktier måste du först förstå vad en aktie är för något. Enkelt förklarat är en aktie ett bevis på att du är ägare av en andel i ett visst aktiebolag. Köper du aktier i Volvo AB är du delägare i Volvo AB och desto fler aktier som du köper desto större del av Volvo AB är du ägare till. 

Som aktieägare har du vissa rättigheter. Den kanske viktigaste rättigheten är att du har rätt att rösta på bolagsstämman. Är du aktieägare i Volvo AB kan du besöka den årliga bolagsstämman och göra din röst hörd genom att rösta i de olika frågor som avgörs på bolagsstämman. En av dessa frågor är utdelningen till aktieägarna som kommer behandlas separat längre ner i denna text. 

När du investerar i aktier bör du välja publika aktier som är noterade på en marknadsplats som till exempel Nasdaq. På denna typ av marknadsplatser finns det i princip alltid köpare och säljare till de aktier som är noterade. Detta innebär att du alltid kan köpa och sälja aktier. Väljer du att köpa aktier som inte är noterade riskerar du bland annat att inte hitta någon köpare den dag som du vill sälja dina aktier. 

Hur du kan tjäna pengar på aktier

Aktier är i grund och botten en enkel investeringsform och du kan tjäna pengar på aktier på något av följande två sätt: 

1) genom att sälja aktierna till ett högre pris än vad du har köpt dem för, och 

2) genom att erhålla aktieutdelning. 

Köper du en aktie för 1 000 kronor och säljer den ett år senare för 1 200 kronor har du gjort en vinst på 200 kronor, det vill säga din avkastning har varit 20 procent vilket generellt är en bra avkastning. När du köper en aktie är ambitionen alltid att du ska lyckas att sälja aktien för ett högre pris än vad du har köpt den för. När du köper en aktie är det därför viktigt att välja aktier i bolag som du bedömer kommer att stiga i värde. 

Det andra sättet som du kan tjäna pengar på aktier är genom aktieutdelning. Varje år håller ett aktiebolag en bolagsstämma och vid denna beslutar aktieägarna bland annat om bolaget ska ge någon utdelning till bolagets aktieägare. Aktieutdelning innebär att bolaget använder en del av sitt disponibla kapital för att betala ersättning till aktieägarna. Denna sker i form av ett visst belopp per aktie. 

Har du tio aktier i Volvo AB och bolagsstämman beslutar om en utdelning om tio kronor per aktie kommer du därför att få aktieutdelning med ett sammanlagt belopp om hundra kronor. 

Hur mycket pengar kan man tjäna på aktier? 

Det finns egentligen inte några gränser för hur mycket pengar som du kan tjäna på aktier. Till exempel har Warren Buffet lyckats att bli en av världens rikaste personer genom att investera i aktier. För de flesta är aktier emellertid inte något som gör det möjligt att säga upp sig från sitt arbete. I stället är det ett sätt att tjäna lite extra pengar och framförallt att få en betydligt bättre avkastning på sina besparingar jämfört med att placera dessa på ett traditionellt bankkonto. 

Viktigt att spara långsiktigt i aktier

Ska du investera i aktier är det viktigt att du är långsiktig med dina aktieinvesteringar. Även om man från tid till annan läser om personer som har gjort snabba klipp på sina aktier tillhör dessa ovanligheten. Vill du ha en stabil avkastning under en längre tid ska du välja aktier som du är beredd att äga under en längre tid. Aktiekurserna varierar över tiden och det är mycket svårt att som privatperson följa med i svängningarna och sälja precis innan aktiekursen går ner för att därefter köpa precis innan aktiekursen går upp igen.  

Äger du dina aktier under en längre tid, vilket i de flesta fall innebär under flera år, behöver du inte oroa dig för tillfälliga svängningar i aktiekurserna. Som regel jämnar dessa ut sig över tiden och leder till en relativt stabil och långsiktig värdeökning. De flesta framgångsrika aktieinvesterare, oavsett om det är Warren Buffet eller stora pensionsfonder, är mycket långsiktiga i sina investeringar. Det är en väl beprövad metod om du vill tjäna pengar på att investera i aktier. 

Sprid riskerna när du investerar i aktier

En annan grundregel när du ska investera i aktier är att du inte ska lägga alla ägg i samma korg, det vill säga du ska sprida dina risker. Detta gör du genom att investera i flera olika bolag, som dessutom verkar inom olika branscher och gärna även på olika marknader. Skulle en aktie minska i värde kommer detta som regel att kompenseras av andra aktier som stiger i värde. Det är ovanligt att alla aktier, i olika branscher och på olika marknader, samtidigt minskar i värde. Oftast är sådana värdeminskningar begränsade till ett visst bolag eller en viss bransch. 

Börja tjäna pengar på aktier redan idag

Vill du få en bättre avkastning på ditt sparade kapital och samtidigt är beredd att lägga ner i vart fall lite tid på att följa vad som sker på aktiemarknaden finns det inte mycket att tveka om – börja att investera i aktier och gör det redan idag. Du kommer inte att ångra dig.  Du kommer att få ett nytt intresse och gör du rätt investeringar kommer du dessutom att kunna tjäna pengar på dina aktier. 

Betygsätt din upplevelse
0 / 5 5.00